کتاب مهار اژدها با موضوع راهکاری های پیشگیری و درمان گناه استمناء در حال صفحه آرایی و طراحی جلد است.

این اثر پژوهش جناب حجت الاسلامو المسلمین سعید داداشی است که به زودی توسط انتشارات لوح سبز منتشر می شود.