کتاب هایی با عناوین زیر در دست چاپ است:


1- سبک زندگی اسلامی(رویکردی نوین به نامه31 نهج البلاغه)

2- مهار اژدها (کتابی در زمینه راهکارهای عملی برای جلوگیری از خود ارضایی)

3- اصول مدیرت بحران از منظر قرآن

4- آموزه های اعتقادی و اخلاقی دعای هفتم صحیفه سجادیه

5- عشق یا انتخاب

 منتظر خبرهای تکمیلی باشید