فعالیت فرهنگی یکی از مقدس ترین کارها در طول تاریخ بشری است که سکانداران  این حرکت، پیامبران الهی و اولیاء الله و خواص از یاران آنان بوده اند.  بی شک داشتن روش متعالی در انجام فعالیت فرهنگی، پختگی و اثر بخشی زیادی خواهد داشت. امیرالمؤمنین علیه السلام که «امام فرهنگی» محسوب می شود، روشهایی را برای فعالیت فرهنگی تبیین فرموده اند. نویسنده محترم کتاب حاضر که از طلاب مدرسه علمیه امام صادق علیه السلام کرج است، توانسته به قلمی روان، روش فرهنگی امیر المؤمنین علیه السلام را به تصویر کشد.

به  امیران و افسران فرهنگی کشور و دلسوزان به جامعه بشری توصیه می‌شود از این کتاب بهره بگیرند.

کتاب اصول مدیرت بحران در قرآن نوشته استاد امن الله فرید در قطع رقعی و در375 صفحه چاپ شده است.

برای خرید کتاب کلیک کنید