انتشارات لوح سبز جهت تکمیل کادر خود به همکار در زمینه های ذیل نیازمند است:

1- طراح جلد کتاب

2- صفحه آرا ( ترجیحا با ایندیزاین)

3- ویراستار

  لطفا رزومه و نمونه کار و فعالیت خود را به جیمل انتشارات به نشانی lovhesabz@gmail.com   ارسال کنید.

همکاری با انتشارات لوح سبز فعلا پروژه ای خواهد بود.

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:

09192655866

09382441879