انتشارت لوح سبز با مدیریت اینجانب محمد علی فتحی در سال 1396 فعالیت خود را آغاز کرده است.

شماره پروانه نشر کتاب: 

13401


برای نشر آثار خود با ما تماس بگیرید:

09192655866

09108610050