در راستای توسعه فرهنگ اسلامی و تبلیغ دین  مبین اسلام و تعالی و رشد افراد جامعه و حرکت به سوی تمدن بزرگ اسلامی، مؤسسه انتشاراتی لوح سبز از همه خیرین و نیز مؤسسات خیریه دعوت می نماید تا در طرح وقف پژوهشی - که ایده مؤسس انتشارات لوح سبز است- ، همکاری و مساعدت نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی عکس کلیک کنید