کتاب عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری فرق و مذاهب در مدرسه بغداد منتشر می شود.

این اثر پایان نامه حت الاسلام و المسلمین مهدی بهادری است.

این اثر در مرحله نشر قرار دارد.